The Magdalena

Les univers de comics

Comics VF

Darkness HS #4 The Magdalena


  • The Magdalena (2000)

The Magdalena Volume 1


  • The Magdalena (2000)

Référence

The Magdalena Volume 2


  • The Magdalena (2003)

Référence

Comics VO

The Magdalena Origins Vol.1


  • The Magdalena (2000)
  • The Darkness #15-18

Référence

The Magdalena Origins Vol.2


  • The Magdalena (2003)
  • Magdalena/Angelus

Référence

The Magdalena (2003)

Référence

The Magdalena (2010) Vol.1

Référence

The Magdalena (2010) Vol.2

Référence

The Magdalena (2017) Reformation

Référence